Dopravně psychologické vyšetření

Řidičům, řidičkám (i dočasně neřídícím) a také strojvůdcům nabízím:

  • Dopravně psychologické vyšetření (psychotesty řidičů) podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 75/2016 nezbytné pro

- vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV) nebo vybodování (12 bodů),
- profesionální řidiče (skupiny C, CE, C1, C1E + D, DE, D1, D1E), kteří řídí vozidla o hmotnosti vozidla  nad 7,5 tuny,
-  vrácení řidičského oprávnění pozastaveného ze zdravotních důvodů (především u starších řidičů na základě žádosti praktického lékaře) 

  • Uchazečům o profesi strojvůdce nabízím dopravně psychologické vyšetření k ověření psychické způsobilosti k výkonu této profese podle zákona  č. 266/1994 Sb. o dráhách - § 46d Zdravotní způsobilost  a vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.   

Všechny osobní údaje žadatelů o dopravně psychologické vyšetření jsou chráněny podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulations) - s účinností od 25.5. 2018.  Proto musí každý žadatel podepsat písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, bez tohoto souhlasu nelze dopravně psychologické vyšetření uskutečnit. 

Zde si můžete stáhnout posudek o zdravotní způsobilosti.

Ordinace:

Děčín:

Luční 189
Děčín 17

Praha:

Thámova 7
Praha 8

 

Psychotesty řidičů:

Děčín

Psychologické poradenství a diagnostika

Luční 189
Děčín 17

Ústí nad  Labem

Autoškola ALL academy, s.r.o.
Havířská 346
Ústí nad Labem

Plzeň

ČSAD Autobusy Plzeň, a.s.

V Malé Doubravce 27
Plzeň

Volejte:

tel: 602 432 848

e-mail: lenkacermakova@atlas.cz